Дистрибуција

Системот за дистрибуција во нашата компанија е една од најбитните алки за добро функционирање на истата, бидејќи наша секојдневна цел и задача е да ги доближиме нашите производи и програми до крајниот потрошувач. За таа цел, “ТЕКСТИЛ“ А.Д. Скопје располага со своја сопствена мрежа за дистрибуција во рамките на Република Македонија.

Нашата компанија располага со повеќе од 20 возила кои се секогаш ставени на располагање за утовар и дистрибуција на стока од нашите магацински простори и тоа големи товарни комбиња, пик-ап возила, како и комерцијални возила. Тука се и нашите професионални дистрибутери, кои во соработка со секторот за логистика и секторот за нарачки прават овој дел од нашата професионална дејност да се одвива без никаков проблем на секојдневно ниво.

distribucija 8
distribucija 3
distribucija 5
distribbucija 1